Vydří 2010

foto Kristýna Kopecká a Mary Vytrhlíková