Markéta pravidelně vystupuje sólově nebo v duu MarZ, příležitostně také v různých (převážně jazzových) uskupeních. Více v menu vpravo.