Jak jsme hráli pro koně (léto 2013 u Jitky Stivínky)

foto